Sudoku

Kako igrati

Rješavanje ove mozgalice sastoji se u tome da se u prazna polja upišu brojevi od 1 do 9 i to tako da se u svakom redu, svakom stupcu i svakom malom kvadratu svaki broj od 1 do 9 upotrijebi samo jednom.